Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Dominik Cumhuriyeti Ekonomisinin 2020 Yılında %6,7 Oranında Küçüldüğü Ancak 2021 Yılında Tahminen %5'lere Yakın Büyüyeceği Bildirilmektedir.

Karayipler'deki en önemli turistik yerlerden biri olan Dominik Cumhuriyeti, son birkaç yılda bölgedeki turizm ve inşaat sektörlerindeki güçlü performansı en yüksek büyüme oranlarını görmüştür. Bu yüksek ekonomik büyüme performansının, aynı dönemde ABD ekonomisindeki toparlanma, düşük benzin fiyatları, kredi kaynaklarındaki artış ve dinamik bir istihdam piyasası tarafından teşvik edildiği bildirilmektedir. Maria Kasırga sonrası Dominik Cumhuriyeti'nın yeniden yapılanma çabaları sonucunda ekonomisi 2018 yılında %7 oranında büyümüş, ancak büyüme 2019 yılında aynı seviyelerde gerçekleşememiştir. IMF kaynaklarına göre; Dominik Cumhuriyeti GSYİH’sının 2019 yılında %5,1 oranında büyüyerek Latin Amerika ve Karayip bölgesindeki en yüksek oranı yakaladığı belirtilmektedir. 14 Nisan 2020 tarihli güncellenmiş IMF tahminlerine göre, Covid-19 salgınının olumsuz etkileri ile birlikte Dominik Cumhuriyeti GSYİH büyümesinin 2020'de % -1'e düştüğü ve salgın sonrası küresel ekonomik duruma bağlı olarak 2021 yılında büyümede olumlu bir gelişme ile %4 seviyelerinin yakalanabileceği bildirilmektedir. Dünya Bankası tarafından yakın zamanda yayınlanan bir raporda ise, Dominik Cumhuriyeti  ekonomisinin 2020 yılında GSYİH'sinin %-6,7 oranında küçüldüğü bildirilirken, 2021 yılında Latin Amerika ile Karayip bölgesi ülkeleri için tahmin edilen ortalama %3,7’lik GSYİH büyümesinin çok üzerinde %4,8 oranında büyüyeceği ve 2022 yılında ise %4,5'lik bir büyümeye ulaşacağı tahmini yapılmaktadır. Bu büyüme rakamları tahminlerinde dış yatırımların ve yardımların büyük payının olacağı vurgulanmaktadır. Nitekim, Dominik Cumhuriyeti IMF’den kotasının %100’ü olan 650 milyon ABD Doları acil finansman desteği talebinde bulunmuş, sözkonusu talep onaylanmıştır. Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi internet sayfasında, 7 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan açıklamada yardım talepleri için yaklaşık 16 ülkeye başvurulduğu, çok taraflı kuruluşlar nezdinde de girişimlerde bulunulduğu bildirilmiştir. Mevcut durumda ülkeye gerek farklı ülkelerden (Hindistan, Çin, Meksika, ABD, Katar vs.), gerekse özel şirketlerden ve siyasi partilerden tıbbi malzeme bağışları ve nakdi yardım yapılmaktadır. Öte yandan, Orta Amerika Ekonomik Entegrasyon Bankası (BCIE) koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Mart ayında Orta Amerika ülkeleri, Belize ve Dominik Cumhuriyeti’ne geri ödemesiz 8 milyon ABD Doları bağışlamıştır. Dünya Bankası 150 milyon dolar tutarında yardımda bulunmuştur. Avrupa Birliği Dominik Cumhuriyeti Temsilcisi, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülkeye 12 Milyon Avro yardım yapılacağını duyurmuştur. ABD Hükümeti, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Dominik Cumhuriyeti'ne 1,4 milyon ABD Doları yardım yapacağını açıklamış, daha sonra ilave 2 milyon Dolar ile toplam 3,4 milyon Dolar yapılacağını duyurmuştur.