Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Tarım Ve Gıda Ürünleri Yetiştiren Bazı Girişimcilere Sübvansiyon Verilecek

"Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın tarım ve gıda ürünleri yetiştiren, üreten ve ihraç eden girişimcilerle diyalogunda belirlenen görevlerin uygulanmasına yönelik tedbirler hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı kabul edildi.

Karara göre, küçük işletmelerin istikrarlı desteklenmesi programı çerçevesinde 2024 yılında yüksek kârlı ve ihraç edilebilir tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, depolanması, sınıflandırılması, kurutulması, işlenmesi ve ihracatı ile ilgili faaliyetlerin uygulanması için bankalar tarafından 1,5 trilyon suma kadar kredi kaynakları yönlendirilecek.

Tarım ürünlerine yönelik prestijli uluslararası sergi ve fuarlarda yerel ürün standlarının cazip yerlere yerleştirilmesi ve Ticaret Yardım Fonu'na fiilen tahsis edilen fondan yüzde 100'ünün peşin ödenmesine ilişkin prosedür getirilecek.

Bu durumda, sergi ve fuar etkinliklerine katılım masrafları için, ticari kuruluşların sürdürülebilirlik derecelendirmesindeki kategorisine orantılı olarak, "AAA" olması durumunda yüzde 100, "AA" - yüzde 95, "A" - yüzde 90, "VVV" - yüzde 85, "VV" - yüzde 75 ve "V" - yüzde 65 tutarında sübvansiyonlar tahsis edilecektir.

1 Nisan 2024'ten itibaren:

- Meyve ve sebze ürünlerine ilişkin bir ihracat sözleşmesi çerçevesinde alınmayan döviz tutarı, ihracat için tahsil edilen ürünün toplam fiyatının %10'unu aşmıyorsa, vadesi geçmiş alacak olarak kabul edilmeyecek ve ticari işletmeye ceza uygulanmayacaktır;

1 Ocak 2026'ya kadar mahallelerden tarım ürünlerini toplayıp sadece yerel ihracat yapan işletmelere satan kişilerin serbest meslek sahibi (kendi kendine istihdam sağlayan) kişiler olarak kayıt yaptırmalarına izin verilecek.

Özbekistan'ın yurtdışındaki diplomatik misyonları, ilgili ülkede yerel tarım ürünlerinin ihracatı ve satışı için ticari acenteler faaliyetini organize edecek (Kun.uz).