Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Peru Ulusal Liman Sistemi Yasasında Değişiklik

Peru, 27943 Sayılı Ulusal Liman Sistemi Yasası ile liman sisteminde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklik sonrasında, kamu kullanımına açık özel liman sahipleri, liman yetkilendirmesine sahip olmaları durumunda, liman hizmetlerini münhasıran sağlayabilecekler. Liman yetkilendirmesi verildikten sonra, liman sahibinin talebi üzerine, liman lisansı ile birlikte temel liman hizmetlerine ilişkin yetki alınması da mümkün olacaktır.   Ayrıca, yapılan değişiklik liman altyapısının yönetiminin özel sektöre devredilmesine olanak sağlamaktadır. Liman altyapısı, katılım ortaklığı, kira sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmeleri gibi yöntemlerden herhangi biriyle 30 yıla kadar özel sektöre devredilebilecektir.