Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Slovakya’da Kamuya Ait Yeni Bir Seyahat Teşvik Ajansı, “Slovakia Travel”, Kuruluyor

Slovakya Ulaştırma Bakanlığı, 1 Nisan 2021 tarihine kadar kurulması planlanan “Slovakia Travel” için bütçeden yaklaşık 14 milyon avro ayrıldığını belirtti. Ajansın, komşu ülkeler olan hedef pazarlarda acente rekabet edebilirliği sağlaması, bölgelere destek vererek farklılıkların giderilmesine ve turizm altyapısının geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Bakanlık, tüm süreçlerin tam olarak işler hale gelmesinin biraz zaman alacağını, “Slovakia Travel”ın operasyonun ikinci yılında tamamen işlevsel hale gelmesini beklediklerini ifade ediyor. Ayrıca, Ulaştırma Bakanlığı’nın turizm bölümü personelinin bir kısmının ajansa devredileceği belirtiliyor.