Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Filipinler'de COVID-19 Pandemisine Bağlı Olarak 2020 Yılında İmalat Sanayi Daraldı

Aralık-2020’de sanayi üretimi, Üretim Değeri Endeksi (VaPI)’ye göre, %5,1 oranında düşüş kaydetti. Böylece, Aralık-2020 ile birlikte üst üste 10 uncu ayda da imalat sanayi verilerinde düşüş yaşandı. Yine de, Mart-2020 döneminden bu yana en düşük seviyedeki daralma olarak kayıtlara geçti. Aralık-2019 döneminde Üretim Değeri Endeksi (VaPI) %6,8 oranında daralmıştı.

Alt sektörler bazında, Aralık-2020 döneminde, 6 alt sektörde artış görülürken bunlar arasında en fazla büyüme %13,8 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde olmuştur. Söz konusu sektörlerin katkısı ile VaPI’deki düşüş önceki dönemlere göre azalmıştır.

Böylece, VaPI’de 2020 yılında ortalama yıllık daralma %13,9 oranında gerçekleşmiştir.

Benzer şekilde, İmalat Sanayii Üretim Hacmi Endeksi (VoPI), Aralık-2020 dönemi itibarıyla %2,8 daralmıştır. Bir önceki aydaki 8,6 oranından daha düşük bir yıllık daralma verisi ortaya çıkmıştır. Aralık-2019 döneminde bu veri %7,3 idi.

Alt sektörler bazında, kağıt ve kağıt ürünleri (%26,8), kimyasal ürünler (%7,5), elektrikli makine ve cihazlar (%5,7), gıda imalat sanayii (%5,4) ve kauçuk-plastik ürünler imalat sanayii (%4,9) Aralık-2020 döneminde artış kaydeden sektörler oldu.  

Böylece, VoPI’de 2020 yılında ortalama yıllık daralma %10,3 oranında gerçekleşmiştir.

Hem VoPI hem de VaPI endekslerine göre imalat sanayiinde daralma açıkça görülmektedir.