Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Avrupa Parlamentosu Karbon Sınırlarını Onayladı

Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan belgede, sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının tüm ithalatı kapsaması gerektiği ifade edildiği gibi, başlangıç noktası olarak 2023 yılına kadar enerji sektörü ile birlikte çimento, çelik, kimyasallar ve gübre gibi enerji yoğun endüstriyel sektörleri içermesi gerektiği ifade ediliyor. AB’nin, Birlik içerisindeki ülkelerdeki ve üçüncü ülkelerdeki üreticiler için eşit emisyon şartları oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor. AB'ye ithal edilen malların, Avrupa'da üretilenlerle aynı karbon emisyon maliyetini taşıması gerektiği; aksi takdirde, Avrupa’nın karbon ayak izinin azaltılamayacağı vurgulanıyor. AB Kurtarma Planı kapsamında, Brüksel'in enerji yoğun şirketlere ve bunların karbondan arındırılması sürecine yüz milyonlarca avro finansman sağlaması bekleniyor.