Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Uzak Doğu'dan Yapılan İthalatta Artan Lojistik Maliyetleri Ülkemiz Ürünlerinin Avantajını Artırmaktadır

Son dönemde, başta Çin olmak üzere Uzak Doğu'dan yapılan ithalatta konteyner yetersizliği nedeniyle lojistik fiyatları artmıştır. Konuya ilişkin olarak, İspanya basınında yer alan habere göre, 2020 yılı Eylül ayında bir konteyner ürün getirmenin maliyeti Çin için 1.850 Avro, Malezya için 1.750 Avro iken, söz konusu miktarlar Çin için 10.450 Avro, Malezya için 7.550 Avro'ya yükselmiştir. Anılan haberde, Türkiye'den aynı koşullarda ürün getirmenin maliyetinin 200-300 Avro olduğu, teslimat süresinin de çok daha kısa olduğuna değinilmiştir. 

Artan lojistik fiyatları, firmaların maliyetini % 40 oranında artırmış olup, anılan krizden en çok etkilenen sektörler arasında mobilya, dekorasyon, demir ve alüminyumdan mamül ürünler, beyaz eşya, tekstil ve konfeksiyon ürünleri gelmektedir.