Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

İspanya'da Plastik Geri Dönüşümü Yatırımı İhtiyacı

Avrupa Birliği'nin yeni yasal gerekliliklerinin bir sonucu olarak, 2025'e kadar şişeler % 25 oranında geri dönüştürülmüş plastik içermelidir. Ancak İspanya bu alanda güçlü bir endüstri geliştirmemiştir.

Döngüsel Ekonomi için İnovasyon ve Geliştirme Merkezi'nin (CIDEC) hazırladığı rapora göre, mevcut İspanya pazarındaki kurulu üretim kapasitesi 35 kilotonu geçmemektedir. İlgili mevzuata uyum sağlanabilmesi için İspanya'daki gıda sektörünün bu malzemeden yılda yaklaşık 54 kilotona ihtiyaç duyması beklenmektedir. 

Bu yeni düzenleme, geri dönüşüm süreçleriyle ilişkili alt sektörler yaratmak ve ülkenin endüstriyel kapasitesini yeniden canlandırmak için önemli bir yatırım fırsatıdır. Yaratılabilecek işler konusunda somut veriler olmamasına rağmen, döngüsel ekonominin 2030 yılına kadar Avrupa işgücü pazarına 700.000 istihdam fırsatı sağlayacağı tahmin edilmektedir. 

Avrupa Birliği, plastik ambalajların geri dönüşümü ve yeniden kullanımının 2025'te yüzde 50'ye ve 2030'da yüzde 55'e ulaşmasını önermiştir. İspanya'nın Avrupa Direktifini iç hukuka aktarmak için bu yılın Temmuz ayına kadar vakti olacak. Bu nedenle Pedro Sánchez Hükümeti, 2011'den beri yürürlükte olan mevcut yasanın yerine atık ve kirli toprakla ilgili yeni bir yasa hazırlıyor.

İspanya Hükümeti'nin Haziran 2020'de "Döngüsel Ekonomi Stratejisi" ni benimsediği unutulmamalıdır. Bu strateji, ekonomide ürünlerin, malzemelerin ve kaynakların değerinin mümkün olduğu kadar uzun süre korunduğu, atık oluşumunun en aza indirildiği ve önlenemeyen atıkların istismar edildiği yeni bir üretim ve tüketim modelinin teşvik edilmesinin temellerini atmaktadır. Dolayısıyla strateji, İspanya'nın sürdürülebilir, karbondan arındırılmış, kaynak açısından verimli ve rekabetçi bir ekonomi sağlama çabalarına katkıda bulunuyor.