Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Portekiz'de Online Alışveriş

Eurostat tarafından dün açıklanan verilere göre, 2020 yılında Avrupa Birliğinde 14-74 yaş arası nüfusun %89’u interneti kullanırken bunların %72 si online alışveriş yapmıştır. Aynı dönemde, Portekiz'de ise 16 ile 74 yaş arasındaki kişilerin % 79'u internet kullanıcısıyken  bunların sadece % 45'i İnternet'i kişisel kullanım amaçlı mal veya hizmet satın almak için kullanmıştır. Online alışverişte en üst sırada Danimarka yer alırken, son sıralarda yer alan Portekiz’i Bulgaristan ve Romanya takip etmektedir.