Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Ukrayna’nın Dış Ticaretinde Türkiye 6. Sırada Yer Almaktadır

2020 sonu itibariyle Çin’in Ukrayna’nın dış ticaretinde % 13,1 paya sahip olarak 15 milyar 731 milyon dolar ile birinci ticaret partneri konumundadır. Yılın ilk çeyreğinde payı % 10,9, ikinci çeyrekte % 12,5 ve üçüncü çeyrekte payı ise % 12,9 olarak Ukrayna Ulusal İstatistik Servisi verilerine yansımıştır.

Ukrayna Devlet İstatistik Servisi’nin verilerine göre Rusya ise % 8,4’lük bir pay ve 10 milyar 34 milyon dolar ile ikinci sırada yer almaktadır. Rusya 2018 sonunda ilk sırada yer alıyordu.

Rusya’yı % 7 ile Almanya takip etmektedir. Almanya ile ticaret 8 milyar 411 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ardından % 6,7’lik bir pay ve 7 milyar 970 milyon dolar ile Polonya ve % 4,8’lik pay ve  5 milyar 782.8 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir.

Türkiye ise Ukrayna’nın dış ticaretinde % 4,5 pay ve 5 milyar 422 milyon dolar ile altıncı sırada yer almaktadır.

Toplamda, AB ülkeleri Ukrayna’nın dış cirosunun % 41’ini oluşturmaktadır.