Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

ÇHC Menşeli "Dikişsiz Çelik Boru" İthalatına Uygulanan Telafi Edici Kotanın Geçerliliğinin İncelenmesine İlişkin İdari Prosedürün Başlatılmasına Yönelik Karar

ÇHC menşeli ve 7304.19.02, 7304.19.91, 7304.19.99, 7304.39.12, 7304.39.13, 7304.39.91 ve 7304.39.99 veya diğer tarife kodlarından ithal edilen "dikişsiz çelik boru" ithalatında uygulanan telafi edici verginin geçerliliğine ilişkin olarak 04.11.2016 tarihli Kararname ile anılan ülkeden yapılan ithalatta metrik ton başına 1.252 dolarlık kesin telafi edici ücret uygulanmasının 5 yıl süreyle devam etmesine karar verilmişti.

"Tubos de Acero de México, SA " şirketinin 18.01.2021 tarihli başvurusu üzerine anılan tarife kodlarından ithal edilen ÇHC menşeli "dikişsiz çelik boru" ithalatında uygulanan telafi edici kotanın geçerliliğinin incelenmesine ilişkin idari prosedürün başlatıldığı belirtilmektedir. İnceleme dönemi 1 Ocak - 31 Aralık 2020 ve analiz dönemi 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2020 arasındadır. Söz konusu Karar metni Federal Resmi Gazete'de (http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611838&fecha=19/02/2021) yayımlanmıştır.