Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Çin-Hurda Bakır Dolandırıcılığı

Son dönemde firmalarımızın, Çin'den bakır hurda ihracatı vaadi ile bazı firmalar tarafından suistimal edildiğine yönelik şikayetlerin olduğu görülmektedir. Çin Gümrükler Genel İdaresinin istatistiklerine göre Çin'den diğer ülkelere yapılan bakır hurda ihracatı yok denecek kadar az olup, Çin'in hali hazırda bakır hammadde ürünleri ithalatçısı olduğu göz önüne alındığında, dış ticaretin gereği olarak Çin'den ülkemize hurda bakır ihracatı yapılmasının mantıklı ve karlı bir ticaret yöntemi olamayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, firmalarımızın; Çin'den kendilerine bakır hurda temin edebileceğini beyan eden firma ya da şahıslara itibar etmemeleri önem arz etmektedir.