Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Hindistan Yeşil Enerji Sektöründe Yıllık 20 Milyar Dolar Yatırım Öngörüyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada, gün geçtikçe gelişen yenilenebilir enerji sektörünün yılda 20 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştır. Üçüncü küresel Re-Invest konferansında konuşan Modi, "Hindistan'da enerji talebi artmaya devam edecek. Önümüzdeki on yıl için büyük yenilenebilir enerji dağıtım planları var," demiştir. Hindistan'ın güneş, rüzgâr, biyo-enerji ve küçük ve büyük hidroelektrik enerjisini kapsayan yeşil enerji kapasitesi şu anda 136 GW seviyesindedir. Modi, bunun 2022'ye kadar 220 GW'a çıkmasının beklendiğini belirtmiştir. "Bunların yılda 20 milyar dolarlık iş beklentileri yaratması muhtemeldir" demiş ve ülkenin yeşil enerji sektörünün son altı yılda “64 milyar dolarlık yatırım çektiğini” sözlerine eklemiştir. Modi, Hindistan'ın, 2015 Paris Anlaşmasının, yüzyılın sonundan önce ortalama sıcaklıklardaki artışı “2 santigrat derecenin çok altına düşürme hedefi”ne ulaşma yolunda ilerleyen birkaç ülke arasında olduğunu da ifade etmiştir.