Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kamerun'un Ticaret Açığı Azalma Eğiliminde

Kamerun'un 2020 yılındaki dış ticaret açığı 1 trilyon 375 milyar Frank (yaklaşık 2,5 milyar ABD Doları) seviyesinde gerçekleşti. Bu durum, 2019 yılında 1 trilyon 464 milyar Frank (yaklaşık 2,6 milyar ABD Doları) olarak gerçekleşen dış ticaret açığına göre sınırlı bir iyileşmeyi gösteriyor.

İthal edilen ürünlerde en büyük paylar sırasıyla -özellikle 2019 yılı Mayıs ayında Sonara rafinerisinde meydana gelen yangından sonra ithalatı artan- yakıtlar ve yağlar (%18,8), mekanik ve elektrikli ürünler (%13,0), hububat (%9,8), ham petrol (%5,7) ile motorlu araçlar ve traktörlere (%5,1) aittir.

Özellikle bu yıl, 2020-2030 dönemlerini kapsayan Ulusal Kalkınma Stratejisi metninde de belirtildiği üzere, gıda ürünlerinde ithal ikameci politikalara ağırlık verileceği ve Kamerun'un özellikle bu alanda çevre ülkelere tedarik yapabilecek seviyeye gelmesine yönelik politikalar uygulayacağı Hükümet yetkililerince vurgulanmaktadır.