Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Belçika Ekonomisinin 2021 Yılı İlk Çeyreğinde %0,5 Büyümesi Bekleniyor

Belçika Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, Belçika’da GSYİH’nın 2020 yılının dördüncü çeyreğinde %0,1 oranında gerilediği, beklentilerden daha iyi gelen verilerin, kısmen firmaların ihracatlarını Brexit öncesine çekmeleri (Brexit stockpiling effect) nedeniyle görülen ihracat artışından kaynaklandığı belirtilmektedir. Bu geçici etkinin tersine dönmesinin 2021 yılı başında büyümeyi yavaşlatacağı tahmin edilmektedir.

Özel tüketimde 2021'in ilk çeyreğinde sınırlı bir toparlanma beklenmektedir. Tüketici güveni pandemi öncesi seviyelere yaklaşmakta olsa da, tüketimi sınırlayan koronavirüs önlemlerinin birçoğu hala yürürlükte bulunmaktadır. Ayrıca, önlemlerinin kaldırılması sonrası istihdam piyasasının durumuna ilişkin belirsizlik kaynaklı ihtiyati tasarruflar ve  enfeksiyon risklerine ilişkin endişelerin devam etmesi nedeniyle tüketici talebinin hala baskılanması ihtimali bulunmaktadır. 2021 yılı birinci çeyreğinde, iş dünyası güveninde görülen iyileşmeye paralel olarak özel sektör yatırımlarında büyüme, kamu yatırımlarındaki artış eğiliminin ise devam etmesi  beklenmektedir.

Küresel ticarette devam eden toparlanmaya rağmen, Brexit öncesine yoğunlaşan ihracat kadar iç talepteki büyüme nedeniyle ithalatta beklenen artışın sonucu olarak ihracatın GSYİH büyümesine katkısının ilk çeyrekte negatif olacağı tahmin edilmektedir.

Merkez Bankası tarafından Belçika’da ekonomik aktivitenin ilk çeyrekte %0,5 artacağı tahmin edilmekle birlikte, Covid-19 krizinin başlangıcından bu yana yaşanan büyük şokların tahmin modelleri için oluşturduğu zorluklar nedeniyle belirsizliklerin mevcut koşullarda son derece yüksek olduğu ifade edilmektedir.