Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Türkmenistan Dışişleri Bakanı'nın AGİT Genel Sekreteri ile Yaptığı Toplantıda Enerji ve Ulaşım Konuları Görüşüldü

Online toplantıda, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid, enerji güvenliği ve sürdürülebilir ulaşım konularını ele aldı.

Taraflar, bölgesel ve küresel kalkınma açısından enerji kaynaklarına istikrarlı erişimin önemini vurguladılar. Türkmen tarafı, dünyanın en büyük enerji kaynağı üreticilerinden ve tedarikçilerinden biri olan Türkmenistan’ın dünya pazarlarına enerji arzı için esnek mekanizmalar oluşturmak için aktif olarak çalışmaya devam ettiğini belirtti. Bu bağlamda, ülke AGİT’in özel bir yapısı olan Sürdürülebilir Enerji Konseyi’nin oluşturulmasını  önerdi.

Toplantıda ayrıca ulaşım ve çevre güvenliği alanında işbirliğinin genişletilmesi konuları değerlendirildi. Bu bağlamda, AGİT projesinin “Hazar Denizi Bölgesinde Yeşil Limanlar ve Bağlanabilirliğin Geliştirilmesi” nin önemi not edildi. Türkmenistan, Orta Asya ve Kafkasya’da yeşil limanların gelişmesine, dijitalleşmesine ve ticaret ve ulaşım iletişiminin kolaylaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.