Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

OPEC, Nijerya’nın Petrol Sektör Büyümesinin 2020’nin Son Çeyreğinde % 19,8 Azaldığını Açıkladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) açıkladığı verilere göre Nijerya'nın petrol ve gaz sektörü büyümesi 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 azaldı. Üye ülkelerdeki gelişmelerin ülke bazında analizin yapıldığı OPEC’in son Aylık Petrol Piyasası Raporuna (MOMR) göre, petrol dışı sektör, temel olarak telekomünikasyon ve bilgi hizmetleri sektörlerindeki büyümeye bağlı olarak, 2020'nin üçüncü çeyreğindeki yüzde 2,5'lik düşüşten sonra toparlanarak dördüncü çeyrekte yüzde 1,7 büyüme kaydetti. Dördüncü çeyrek verilerine göre, büyüme kaydeden diğer önemli bir sektör de yıllık yüzde 3.4 büyüme ile tarım sektörü oldu. Petrol sektörü ise 2020 yılının üçüncü çeyreğindeki yüzde 13.9’luk bir daralmanın ardından, dördüncü çeyrekte de yüzde 19.8 küçüldü.

Söz konusu Raporda ayrıca, 2020’nin üçüncü çeyreğindeki yüzde 3.6’lık daralmanın ardından Nijerya’nın reel gayri safi yurtiçi hasılasının 2020’nin dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0.1 büyüdüğü ifade edilmiştir. Bu da, ekonomik faaliyetlerin kademeli geri dönüşü ile birlikte son üç çeyrekteki ilk pozitif üç aylık büyüme olmuştur.

2019’da ekonomideki yüzde 2,3 büyümenin ardından, 2020 yılında yüzde 1,9 küçülmenin gerçekleşmesi, 2021 yılının ilk çeyreğinde enflasyonun hala yapısal olarak çok yüksek seyretmesi, Covid19 salgının da ekonomi üzerindeki etkisiyle Mart 2021 enflasyon oranının yüzde 18,17 ile Ocak 2017’den bu yana rekor seviyeye çıktığı bilgisi Raporda bahsi geçen diğer hususlardır.