Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Uluslararası Enerji Ajansı Sıfır Emisyon Hedefi İçin 2025'ten İtibaren Tüm Gaz Kazanlarının Kullanımının Yasaklanmasını Öneriyor

Uluslararası Enerji Ajansı (The International Energy Agency-IEA), dünyanın 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşması için 2025'ten itibaren yeni fosil yakıt kazanlarının satılmaması gerektiğini ifade etmektedir. 

IEA tarafından hazırlanan özel raporda bu adım IEA tarafından önerilen net sıfıra giden yolda 400 adımdan sadece biridir. IEA, şu andan itibaren yeni kömür, petrol veya gaz arama veya tedarik için yer olmadığını ifade etmektedir.

IEA'ya göre enerji sektörü, küresel sıcaklıkları yükselten sera gazı emisyonlarının yaklaşık % 75'inin kaynağıdır.

Raporda ayrıca dünyanın güvende kalması için küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 1.5°C ile sınırlandırılması gerektiği, bu sınırlamaya yakın kalmak için, ısınan gazların emisyonlarının 2030'a kadar yarı yarıya düşmesi ve 2050'de esasen sıfıra ulaşması gerektiği belirtilmektedir.

2050'ye gelindiğinde, iki milyar fazla insanı olan, ancak enerji talebinin % 8 oranında azaldığı, bugünkün iki katı büyüklüğünde bir küresel ekonomi öngörülmektedir. IEA'nın yeni çalışması, uygun maliyetli ve ekonomik olarak verimli bir yol belirleyerek fosil yakıtlar yerine güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjilerin hakim olduğu temiz, dinamik ve esnek bir enerji ekonomisi öngördüklerine işaret etmektedir.