Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Slovakya’da Adil Geçiş Fonu'ndan (JTF) Yardım Almak Amacıyla 349 Adet Aday Proje Belirlendi

Slovakya’da Adil Dönüşüm Fonu'ndan (JTF: The Just Transition Fund) yardım almak amacıyla 349 adet aday proje belirlenmiştir. Slovakya Yatırım Bakanı Veronika Remisova, söz konusu projelerin, Yukarı Nitra bölgesinde ve diğer sanayi bölgelerinde büyük miktarda sera gazı emisyonu üreten operasyonların kapatılmasının ardından gelecek geçiş sürecinin etkilerini hafifletmeye yardımcı olacağını ifade etmektedir. Novaky Termik Santrali’nde linyit madenciliğinin 2023 yılında sona erdirileceği Yukarı Nitra Bölgesi için 1,8 milyar avro değerinde 147 adet proje sunulmuştur. Bunun ardından, 92 proje ile Kosice, 62 proje ile Banska Bystrica ve 48 proje ile Bratislava bölgelerine ait projeler gelmektedir. Projelerin toplam tutarı 6 milyar avroyu bulmuştur. JTF'nin amacı, 2022 yılının sonunda ve 2023 yılının başında başlatılmasının ardından desteklenebilecek potansiyel projeleri önceden tespit etmektir.

JTF kapsamında proje teklifi verilmesi için ilk raund tamamlanmıştır. Öte yandan, şartları sağlayan firmaların 2021 yılı boyunca proje teklifleri ile başvuru yapması mümkündür. Başvuru sahibi firmanın Slovakya'da yerleşik olma şartı yoktur. Başvuru dokümanları Slovakça olup, başvurular bu link üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır.

Proje teklifi için belirlenen bölgeler: Trenčín Bölgesi (upper Nitra), Košice Bölgesi, Banská Bystrica Bölgesi, Bratislava Bölgesi

Gösterge finansman tutarı: 459 milyon avro

Duyuru şekli: Açık, bağlayıcılığı olmayan (non-binding)

Projede desteklenecek konu başlıkları:

  • Geleceğin yeni ekonomik sektörleri için istihdam yaratma ve eğitim
  • Bilim, araştırma ve inovasyon
  • Yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz enerji
  • Yeni ekonomik fırsatlar yaratmada küçük ve orta ölçekli işletmelere destek
  • Sosyal işler ve sağlık
  • Turizm
 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız. İrtibat için e-posta adresi: jtf@vicepremier.gov.sk

Proje başvurusuna ait bilgilere kitapçık üzerinden ulaşılabilmektedir.