Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas/Agadir Şehrinde, Agadir Şehrinin Toplu Taşıma Ağı İçin “Busway” Araçlarının Alımına İlişkin İhale Açıldı

Fas Agadir Yerel Kalkınma Şirketi “Société de Développement Local Grand Agadir Pour La Mobilité et Les Déplacements Urbains” Kurumu tarafından Agadir şehrinde, Agadir Şehrinin Toplu Taşıma Ağı için “busway” araçlarının alımına ilişkin ihale açılmıştır.  

Kurum tarafından açıklanan ihale duyurusunda,  proje bütçesinin 178,2 Milyon Fas Dirhemi (yaklaşık 16,18 Milyon ABD Doları) olduğu, projenin ihalesine katılması için aday tarafından 2,5 Milyon Fas Dirheminin (yaklaşık 227.324,40 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği; sunulacak başvuruların içeriğinin kamu ihalelerine ilişkin düzenlemenin 27, 29 ve 31 sayılı maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği; İhale dosyalarının 1000,00 Dirhem ücreti karşılığında “Département Administratif et Financier bureau n°20, 2ème étage Immeuble Igoudar Avenue des FAR-Agadir Tel:+212528822233 -Fax:+212528822230” adresinden alınması gerektiği; İhale dosyalarının www.marchespublics.gov.ma kamu ihaleleri portalından indirilerek temin edilebileceği; dosyalarının web sitesinden indirilmesinin, adayları belirtilen Departmandan dosyaların alınması gerekliliğinden muaf tutmayacağı vurgulanmıştır.

İhalede adayların “Monsieur le Directeur Général de la SDL Grand Agadir pour la mobilité et les déplacements urbains SA”ya hitaben, N°22, 2ème Etage Immeuble Igoudar Avenue des FAR – Agadir” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderebileceği ya da "Département Administratif et Financier bureau N°20, 2ème Etage Immeuble Igoudar Avenue des FAR - Agadir" adresine alındı belgesi karşılığında teslim edebileceği ya da doğrudan Kurumun yerine başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale Komisyon Başkanına ihale başvurusunu teslim edebileceği, 10 Kasım 2022 günü saat 11:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin başvuru zarflarının açılacağı hususlarına yer verilmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihale duyurusuna yazımız ekinde yer verilmiş olup ihaleye ilişkin dokümanların aşağıdaki linkten indirilmesi mümkündür:

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=663391&orgAcronyme=g3h