Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Slovakya Parlamentosu, Stratejik Yatırımlara İlişkin Yasa Tasarısını Kabul Etti.

Slovakya Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan, stratejik yatırım projelerine yönelik olağanüstü tedbirler ve Trans-Avrupa Ulaştırma Ağının (TEN-T) inşasına ilişkin yasa tasarısı taslağı sayesinde, önemli yatırım projelerinin hazırlanması ve uygulanması hızlandırılacaktır. Yasa tasarısı, hızlandırılmış bir prosedürle 24 Nisan’da orijinal tasarıyı derinden değiştiren çok sayıda değişiklikle kabul edilmiştir. Böylelikle, maliyeti 100 milyon Avro'yu aşan projeler stratejik yatırım olarak kabul edilirken artık 50 milyon Avro'nun üzerindeki projeler stratejik yatırım kabul edilebilecektir. Kamunun yatırımda talep ettiği pay yüzde 100'den yüzde 50'ye düşürülmüştür. Komitenin 30 değişiklik önerisiyle onayladığı ortak rapora göre bu durum, kamu payının yüzde 50'yi aştığı enerji sektöründeki yatırımcılar için de geçerli olacaktır. D1 Turany - Hubova, Kysuce'deki D3 ve Presov'dan Polonya sınırına kadar R4 otoyolunun eksik bölümleri ve aynı zamanda askeri savunma altyapısının inşası gibi özellikle TEN-T projeleri stratejik yatırım olarak sınıflandırılacaktır.