Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Cezayir’de 2022 Yılı Bütçesinden Yapılan Sosyal Transferler 3,5 Milyar Doları Geçiyor

Cezayir’de son dönemlerde düşmekte olan alım gücünü desteklemek amacıyla artan sosyal transferler 2022 yılı başından bu yana 3,5 Milyar Doları geçti.

Sosyal transferlerin en önemli kalemini ise 2022 yılından itibaren uygulanmaya başlanan ve 30.000 Cezayir Dinarına (yaklaşık 210 USD) kadar olan gelirlerin Gelir Vergisi ‘nden (IRG) muaf tutulması önlemi kapsamında vazgeçilen yaklaşık 1,3 Milyar Dolarlık vergi geliri oluşturdu.