Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Loznica'daki Hastane İçin Ekipman Alımı

Sırbistan Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan aldığı kredi ile Loznica'daki hastane (General Hospital in Loznica) için ekipman satın almayı planlamaktadır.

Söz konusu ihale, açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek olup sözleşme, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak en iyi teklifi veren ile imzalanacaktır. Sözleşmenin Aralık 2022 - Mart 2023 döneminde uygulanması beklenmektedir.

İngilizce dilinde yayımlanan ihale dokümanları Kamu Yatırımları Yönetim Ofisinin http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement web sitesinde yayımlanmaktadır. Tekliflerin teslimi için son tarih 15 Kasım 2022 yerel saatle 11:00 olarak belirlenmiştir.

İlgilenen uygun teklif sahipleri, Kamu Yatırımları Yönetim Ofisi'nden e-posta yoluyla daha fazla bilgi alabilirler: procurement.rd@pim.gov.rs.