Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Avusturya’da Şirketlerin Kredi Taleplerindeki Artış 2022 Yılı 3. Çeyreğinde Devam Etti

Avusturya Merkez Bankası verilerine göre, Avusturya'da şirketlerin kredi taleplerinde 2022'nin üçüncü çeyreğinde genişleme devam etti. Söz konusu genişleme, son bir buçuk yılın eğiliminin sürdüğünü göstermekte. 2022'nin üçüncü çeyreğinde, özellikle kısa vadeli krediler ve büyük şirketlere verilen kredilerin belirgin bir rol oynadığı açıklandı. Öte yandan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uzun vadeli krediler dâhil kredi taleplerindeki artışın sınırlı kaldığı belirtildi.

Avusturya Merkez Bankası tarafından yürütülen “Ekim 2022 Dönemi Euro Bölgesi Banka Kredi Anketi Sonuçları”na göre, bankalar bu gelişmelerin 2022'nin dördüncü çeyreğinde büyük ölçüde devam etmesini bekliyor.

Merkez Bankası tarafından 2021 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana, özellikle kısa vadeli krediler olmak üzere, antrepo ve işletme sermayesine yönelik finansman ihtiyacı, kredi talep artışının en önemli nedeni olduğu vurgulandı. Buna karşılık, sabit yatırımlar için uzun vadeli finansman ihtiyacının son üç çeyrekte zayıfladığı ve azalan bir yoğunlukla arttığının altı çizildi.

Bu gelişmelerin, Ukrayna'daki savaşın ve küresel ekonomik çalkantıların (tedarik zinciri sorunları, özellikle enerji ve hammadde fiyatlarındaki artışlar, ekonomik yavaşlama) bir sonucu olduğu Merkez Bankası tarafından ifade edildi. Tedarik zinciri sorunları yavaş yavaş gerilerken, bahse konu sorun şirketleri önlem olarak stok yapmaya sevk etmeye devam ettiği vurgulandı. Öte yandan, ekonomik gelişmenin devam edeceğine ilişkin belirsizlik ve gerilemenin başlamasının, uzun vadeli yatırım kredilerine olan talebi azalttığı açıklandı.