Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı Özelleştirmesi Durduruldu

Yunan Hükümeti, Dedeağaç Limanı Özelleştirme İhalesini durdurma kararı almıştır.

Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle Yunanistan’ın müttefiklerinin Doğu Avrupa’daki faaliyetleri için Yunan liman altyapısı son dönemde daha önemli hale gelmiştir. Bu doğrultuda hükümet, Kamu Malvarlıkları Geliştirme Fonu - TAIPED’in öz kaynaklarıyla Dedeağaç limanının iyileştirilmesine, ayrıca Dedeağaç’tan Yunanistan-Bulgaristan sınırındaki Ormenio'ya (Çirmen), oradan da Orta ve Doğu Avrupa'ya demiryolu koridorunun geliştirilmesine karar vermiştir.

Hükümetin en üst düzeyde aldığı bu kararın ardından, TAIPED Yönetim Kurulu'nun Dedeağaç Liman İşletmesi sermayesinin %67'sinin satışına ilişkin ihaleyi önümüzdeki birkaç gün içinde iptal etmesi beklenmektedir.

Başbakan Kyriakos Miçotakis konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda Dedeağaç'ın Yunanistan için stratejik, jeopolitik, lojistik ve enerji arz güvenliği bakımından son dönemde oldukça önemli hale geldiğini, bu nedenle limanı geliştirme ve tüm olanaklarından tam olarak yararlanma hakkının Yunan Devletinde ve özellikle de TAIPED'in mülkiyetinde kalması gerektiğini ifade etmiştir.

Bilindiği üzere Dedeağaç Limanı son yıllarda kurumsallaşmış Yunan-Amerikan savunma işbirliği kapsamına alınmış olup, diğer limanların yanı sıra ABD Ordusu Askeri Yayılma ve Dağıtım Merkezi (SDDC) tarafından kullanılmaktadır. Amerikan kaynaklarına göre dinamik bir tedarik zinciri merkezi haline gelen Liman, ABD güçlerinin Avrupalı ​​müttefik ve ortaklarını desteklemek üzere karayolu ve demiryolu geçişleri için hayati önem kazanmıştır.

Öte yandan Dedeağaç, askeri lojistik imkanlarının yanı sıra enerji arzı konusunda da önemli bir merkez olarak öne çıkmaktadır.

Dedeağaç sahili açıklarında Gastrade Tarafından Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Yeniden Gazlaştırma Terminali (FSRU) geliştirilirken, halihazırda Yunanistan Elektrik Kurumu (DEH), Yunanistan Doğalgaz İşletmesi (DEPA) ve Kopeluzos grubu konsorsiyumu tarafından doğal gaz yakıtlı bir elektrik üretim tesisi yeri araştırılmaktadır.

Dedeağaç bölgesi aynı zamanda 182 km uzunluğundaki Yunan-Bulgar Arabağlantı Boru Hattı - IGB’nin başlangıç ​​noktası olup, Yunan-Bulgar doğal gaz şebekeleri ile Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) bu coğrafyada birbirine bağlanmaktadır.