Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kamerun Ulusal İstatistik Kurumu (INS) Tarafından Yapılan Açıklamaya Göre Kamerun'un 2021 Yılındaki İhracatının %62'si 5 Ülkeye Gerçekleşti

Kamerun Ulusal İstatistik Kurumu( INS)'ye göre; 2021 yılında Kamerun'un toplamda 128 ülkeye ihracat yaptığı, ancak toplam ihracatının %62'sinin sadece 5 ülkeye gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. 

Söz konusu ülkelerden Çin'e %25,8 ile- 618.4 milyar CFA- (yaklaşık 890 milyon dolar), Hollanda'ya %12,4 ile- 297.7 milyar CFA- ( 428 milyon dolar), Hindistan'a %9,6 ile- 171 milyar CFA ( 246 milyon dolar) ve İspanya' ya %6,1 ile 145,9 milyar CFA-  ( 209 milyon dolar) ihracat gerçekleştirildiği açıklanmıştır. 

INS verilerine göre, Kamerun'un Çin'e olan ihracatının %85'inin hidrokarbon ürünlerinden oluştuğu,  ham petrol (%66); ve doğalgazın (%19); ham kereste (%10) ve işlenmiş kerestenin de (%3)'ünü oluşturduğu ifade edilmiştir. Bu 4 ürün kaleminin 2021 yılında Çin'e olan ihracatın %98'ini oluşturduğu ifade edilmiştir. 

Yine,  Kamerun'dan ihraç edilen 5 ürünün Kamerun'un toplam ihracatında 2. sırada yer alan Hollanda'ya toplam ihracatının yaklaşık %99'unu oluşturduğu belirtilmiştir. Bu ürünlerin %72'sinin kakao ve yan ürünleri olduğu ifade edilmektedir. Hindistan'a yapılan ihracatın %98'inin petrol ürünleri olduğu; bunun %75'inin ham petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) (%23) olduğu belirtilmiştir. 

Ancak, Kamerun'un Afrika ile ticaretinin zayıf olduğu, incelenen söz konusu periyot içinde Kamerun'dan herhangi bir Afrika ülkesine eşya sevkiyatının toplam ihracat içindeki gelirlerinin sadece %9.7'sini oluşturduğu, bunun %7.3'ünün CEMAC ülkelerinie; 0,8'inin de Nijerya'ya olduğu belirtilmiştir. 

Kamerun'un dış ticaret açığının 2021'de daha da kötüye gittiği, 1.478 milyar CFA ( yaklaşık 213 milyon dolar) olduğu, 2020'de ise bu açığın 1.375 milyar CFA ( yaklaşık 198 milyon dolar) olduğu belirtilmiştir. Bu oranların 2021'de dış ticaret açığının yaklaşık 103 milyar CFA ( yaklaışk 148 milyon dolar) %7.5 artış gerçekleştirdiği ifade edilmektedir. Bu kötüleşmenin ithalat harcamalarındaki artışın bir sonucu olarak görüldüğü 693 milyar CFA (yaklaşık 1 milyar dolar) harcama yapıldığı, bunun hazineye giren ihracat gelirlerinden oldukça fazla olduğu, 2020 yılında bu oranın 591 milyar CFA olduğu ( yaklaşık 850 milyon dolar) ifade edilmiştir. INS tarafından yapılan açıklamada yükseliş içindeki bu ihracat ve ithalat verilerinin 2020'de coronavirüs nedeniyle zarar gören ekonominin iyileşmesinin bir işareti olarak görülebileceği belirtilmiştir.