Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Bişkek Ticaret Müşavirliği

Kırgızistan'ın "Toprak Altı" Ve "Biyosfer Bölgeleri" Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı


Mevzuat Değişiklikleri

Konuya ilişkin Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamanın gayriresmi tercümesinde;

"Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Kırgız Cumhuriyeti'nin Bazı Kanunlarında (Kırgız Cumhuriyeti'nin ...

Bişkek Ticaret Müşavirliği

Kırgızistan'ın ekonomik göstergelerindeki artış eğilimi Ocak-Nisan döneminde devam etmiştir.


Güncel Gelişmeler

Kırgız Cumhuriyeti Ulusal İstatistik Komitesi tarafından açıklandığına göre;

Ön tahminlere göre Ocak-Nisan 2024 döneminde gayri safi yurtiçi hasıla yaklaşık 342 ...

Bişkek Ticaret Müşavirliği

Kırgızistan, Azerbaycan ile petrol ürünleri tedariki konusunda görüşme gerçekleştirdi.


Güncel Gelişmeler

Azerbaycan Kırgızistan'a petrol ürünleri tedarikçisi olabilir. Konuyla ilgili olarak Kabar Ajansı'na bilgi veren Kırgızistan Enerji Bakanı Sn. Taalaibek Ibraev,  Cumhurbaşkanı ...

Bişkek Ticaret Müşavirliği

Kırgızistan jeotermal enerji kullanımını geliştirmeyi planlıyor.


Güncel Gelişmeler

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre, Bakanlık, Bişkek Belediye Başkanlığı ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Kırgızistan'da jeotermal enerji projelerinin ...

Meksiko Ticaret Müşavirliği

Genel İthalat Ve İhracat Vergileri Kanunu Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.


Mevzuat Değişiklikleri

Meksika Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu kapsamında 22.04.2024 tarihli Meksika Federal Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren Kararname ile adil ...

  • 1 (current)