Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kredi Derecelendirme Kurumu FITCH Kamerun'daki Yönetimsel ve Güvenlik Sıkıntılarına Rağmen "B" Olan Notunu Sürdürdü

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch tarafından 02 Aralık 2022'de yapılan açıklamada Kamerun'un uzun dönemli döviz cinsi borcundaki istikrardan dolayı Kamerun'un B olan notunu koruduğu ifade edilmektedir. Bunun anlamı olarak ise Kamerun'un uluslararası kreditörlerden aldığı kredinin temerrüte düşme olasılığının oldukça düşük olması olarak nitelendirilmiştir. ( Fitch in nomanklötörüne göre sorunlu olan alandan 6 basamak yukarıda yer almaktadır.) 

Raporda " Kamerun'un güçlü ekonomik gelişiminin; uluslararası şokları hafif atlatmasını sağlayan göreceli çok yönlü ekonomisi, orta düzey kamu borcu ve IMF ile devam eden mali yapının konsolidasyonunu sağlayan program  tarafından desteklendiği" ifade edilmiştir. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla, zayıf yönetimsel göstergeler, güvenlik zorlukları ( Kuzeybatı ve Güneybatıdaki sorunlar, Uzak Kuzey'de çıkan Boko Haram tehditleri) bunların yanında zayıf kamu finans yönetimi gibi olumsuzluklar ile bu güçlü gelişimin dengelendiği" belirtilmektedir. 

Fitch tarafından yapılan açıklamada güçlü ve çok yönlü ekonominin desteklendiği ifade edilirken, çok sayıda sesin ülkenin son yıllardaki hızlı, hatta aşırı borçlanmasını eleştirdiği belirtilmektedir. " Ilımlı bir kamu borcunun" altı çizilerek, kamu borcunun sürdürülebilir olmasının önemi belirtilmektedir. 2022 Eylül ayı sonunda Kamerun'un kamu borcunun resmi olarak tahminen 12.373.000.000 CFA ( 19.000.000 Dolar) ya da gayri safi milli hasılanın %45.8'lik kısmını oluşturduğu, bunun da CEMAC bölge ülkelerinin tolere ettiği sınırdan %70 daha uzak bir oranı yansıttığı ifade edilmektedir. 

Fitch'in kredilendirmesi aynı zamanda " kamu finans yönetiminin oldukça zayıf olduğunu" vurgulayarak, " kamu finans yönetiminin çok zayıf olduğu, bunun 2021 yılında yurtiçi borçların birikmesini ( GDP'nin %2'sine eşit) kanıt olarak göstermektedir. Bu birikimin Eylül 2022 sonu itibariyle temizlenmiş olmasına rağmen, net yurtiçi borçlanmada birikmenin 2022'de muhtemel olacağı, bunun da harcamalardaki baskılardan kaynaklandığı ifade edilmektedir. " Kamerun Hidrokarbon Kurumu (NHS) tarafından doğrudan müdahale tavanının aşılması ( GDP'nin %0,3'ünü oluşturmaktadır.) ve sıradışı prosedürleri, menkul kıymet harcamaları için gereken istisnai prosedürlerin kullanılması, hazine yönetiminin zayıflıkları" raporda ayrıca vurgulanmaktadır.