Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Vadi Vilayetlerine 2 Adet Güneş Enerjisi Santrali ve 100 Adet Küçük Hidroelektrik Santral Yapılacak

Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev şu anda Andican bölgesinde bulunuyor. Devlet Başkanı, aktivistlerin toplantısında yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve enerji kaynaklarının tasarrufu konusunu gündeme getirdi.

- Şimdi Yeni Andican masifinde buluşmuş bulunmaktayız. Kısa bir süre sonra insanlarımız burada tüm kolaylıklara sahip apartmanlara taşınacak. Tabii ki, bu evler çeşitli modern ev aletleri ile donatılacak. Demek, sadece bunun için 25 megavatlık ek elektrik enerjisine ihtiyaç duyuluyor, dedi Şavkat Mirziyoev.

Toplantıda son beş yılda ülkedeki hane sayısının 6,1 milyondan 7,3 milyona, işletme sayısının ise 265 binden 527 bine çıktığı kaydedildi. Bunun sonucunda elektrik talebi yüzde 35 arttı.

Bu nedenle uzun yıllardır uygulanmayan enerji reformları ve projeleri başlamıştır. Son beş yılda 14 santral devreye alındı ​​ve yıllık elektrik üretimi 16 milyar kilovat saat daha arttı.

Buna rağmen bu yıl çok soğuk kış günlerinde ülkede 3,1 milyar kilovat saat (vadi bölgelerinde 1,1 milyar kilovat saat) elektrik yetmezliği yaşandı.

Devlet başkanı, bu durumda Andican, Namangan ve Fergana bölgelerinde uygulanacak tedbirler hakkında bilgi verdi. Pop ve Fergana ilçelerinde bu yıl 600 megavatlık iki güneş enerjisi santrali kurulacağı kaydedildi.

Ayrıca Yeni Andican'da 192 apartman ve 6 sosyal tesise garantili ısı sağlamak için 20 Megavatlık kömür yakıtlı kojenerasyon projesi hayata geçirilecektir. Bu istasyon, ısı ile birlikte yılda 80 milyon kWh elektrik üretecektir. Onun 1. aşaması bu yıl Aralık ayında devreye alınacaktır.

Vadi bölgelerine 160 megavat kapasiteli güneş panelleri ve 100 adet mikro hidroelektrik santral inşa edilecek. 1 Temmuz'a kadar girişimcilerin sahaya çekilmesiyle Andican'da 41, Namangan'da 32 ve Fergana'da 27 adet mikro hidroelektrik santralinin inşaatına başlanacak. (Xabar.uz)