Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Gürcistan Enerji Yatırımlarında PPA Modeli Yerine İlk Cfd Modeli Duyurulmuştur

Gürcistan, sürdürülebilir enerji yatırımlarında fiyat garantili satın alma sözleşme sistemine (PPA) alternatif olarak firmaların açık artırma usulüyle teklif vererek enerji fiyatlarının tespit edileceği sistemi (CFD) açıklamıştır. 7 Aralık 2022 tarihli ve 556 sayılı "Yenilenebilir Kaynaklardan Enerji Üretim ve Kullanımı Destek Programı ve Açık Artırma Sistemi Kurallarına İlişkin Hükümet Kararı" ve 7 Şubat 2023 tarihinde 51 sayılı karar ile ana Kararda yapılan değişikliğe istinaden Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı tarafından ilk CFD ihalesine ait duyuru yayınlanmıştır. Buna göre;

Hidroelektrikte 150 MW, rüzgar 70 MW, güneş 70 MW, diğer 10 MW olmak üzere kapasite ihaleleri açılmıştır. İlgilenen yatırımcılar Enerji Açık Artırma Komisyonuna tekliflerini Bakanlığın ilanını takip eden 45 işgünü içerisinde iletebilecektir. Başvuru şartları ve prosedür anılan Karar'da açıklanmıştır.

 

Bakanlık duyurusu ve detaylar:

https://www.economy.ge/index.php?page=projects&s=49

 

İlgili Mevzuat:

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5636966?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5715112?publication=0

 

Haberler:

https://bm.ge/ka/article/cfd-modelit-auqcioni-ukve-gamocxadda---ra-shenishvnebi-aqvs-bizness/126914/

https://bm.ge/ka/article/ekonomikis-saministrom-cfd-meqanizmit-pirveli-auqcioni-gamoacxada---detalebi/126752

 

(Gürcüce kaynakların gayriresmi tercümesine Google Translate hizmeti aracıyla ulaşılabilmektedir.)