Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yunanistan’da İlk Defa Dedeağaç’ta Denize R.E.S. Kurulacak

Yunanistan İçişleri Bakanlığı tarafından parlamentoya sunulan yasa tasarısı ile oluşturulacak “Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Y.E.K.) İlk Tercih Alanları” yoluyla AB mevzuatı ulusal mevzuata aktarılacaktır.

İlgili kanun maddesinde belirtildiği üzere bu alanlar "Natura 2000" ağının korunan alanları dışında olacak ve Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı’nın önerisi ve Stratejik Çevresel Etki Çalışması sonrasında çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile onaylanacaktır. Böylece Yunanistan’da herhangi bir bölgede geliştirilecek olan “go-to-area” projeleri, çevresel lisans sürecinden ve Özel Ekolojik Değerlendirmeden muaf tutulacaktır.

Aynı kanun taslağının bir başka maddesiyle, Meriç (Evros) Bölge Birimi kıyı şeridinin güneyi ile Semadirek’in (Samothtaki) kuzey-kuzeydoğusuna uzanan daha geniş alan içerisinde pilot açık deniz Rüzgar Enerjisi Santrallerinin (R.E.S.) geliştirilmesi için belirlenecek kısım, “Y.E.K. İlk Tercih Alanı” haline getirilecektir. Hatırlanacağı üzere 2022 Haziran ayı sonunda Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir değişiklikle ülkedeki offshore projelerinin ilk ‘dalgasının’ bu bölümde geliştirileceği belirlenmişti.

Şu anda, Yunanistan’ın diğer deniz veya kara bölgelerindeki diğer ‘yeşil’ yatırımların geliştirilmesi için “Y.E.K. İlk Tercih Alanları”nın kullanılmasına yönelik herhangi bir plan bulunmamaktadır.