Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

CEZ firmasının enerji deposu yatırımı

Çekya'nın önemli enerji şirketlerinden ČEZ Group, Ostrava-Vítkovice'de Çekyanın en büyük akümülatörünü inşa edecektir. Yatırım değeri yaklaşık 4 milyon Euro'yu aşan yatırım yapılan deponun kapasitesi 10 megavat olarak açıklanmış olup akü sisteminin yılın ikinci yarısında tamamen faaliyete geçmesi beklenmektedir. CEZ, 2030 yılına kadar 300 megavat kapasiteli yeni enerji depolama tesisleri inşa etmeyi hedeflemektedir.