Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yeşil sanayiyi geliştirmek için Norveç ve Almanya arasında daha yakın işbirliği

Norveç ve Almanya, iklim, yenilenebilir enerji ve yeşil sanayi konularında stratejik ortaklık kararı aldı. Söz konusu ortaklık, iklim politikaları, hidrojen, yenilenebilir enerji/offshore rüzgar, karbon yakalama ve depolama, bataryalar, denizcilik sektörü/yeşil denizcilik ve mikroelektronik alanlarında yeşil dönüşüme yönelik uzun süreli işbirliklerinin kurulmasını ve bu alanlardaki gelişmelere ilişkin ülkeler arasında düzenli diyalog tesis edilmesini amaçlıyor. Söz konusu ortaklığın, her iki ülkedeki özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili paydaşların katılımı ile daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı tarafından, Norveç’in, özellikle enerji, offshore ve denizcilik sektörlerindeki önemli kaynakları ve uzmanlığı ışığında, yeşil büyümeyi teşvik etmede başarılı olmak için iyi bir konumda olduğu; yeşil sanayinin geliştirilmesinde ve yeni yeşil işler yaratılmasında kilit ortaklarla işbirliğinin şart olduğu ifade edildi.

 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/closer-cooperation-between-norway-and-germany-to-develop-green-industry/id2958102/