Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kosova Üniversitesi Klinik Hastanesi Nefroloji ve Hemato-Onkoloji Klinikleri İçin Bina İnşaatı Yaptıracaktır

Kosova Üniversitesi Klinik Hastanesi Nefroloji ve Hemato-Onkoloji Klinikleri İçin 4.669.683 Avro Değerinde Bina İnşaatı Yaptıracaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye https://e-prokurimi.rks-gov.net/SPIN_PROD/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2341306 bağlantı adresinden veya ekte yer alan belgeden ulaşılabilir.