Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Avusturya’nın 2022 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklandı

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre,  2022 yılında Avusturya 194,13 milyar Avro ihracat, 213,72 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yıla göre Avusturya’nın genel ihracatı %17,2 oranında artarken, genel ithalatı da %19,8 oranında artmıştır.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 2,82 milyar Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 1,81 milyar Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yıla göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %25,7 artış kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %21,0 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,3’ünü, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,9’unu oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 1 milyar Avro dış ticaret fazlası vermiştir.