Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Fas Sağlık ve Sosyal Korunma Bakanlığı ve Kamu Ekipmanları Ulusal Ajansı Tarafından Beni Mellal Bölge Hastane Merkezinin İnşaatına İlişkin İhale Açıldı

Fas Sağlık ve Sosyal Korunma Bakanlığı ve Kamu Ekipmanları Ulusal Ajansı tarafından Beni Mellal Bölge Hastane Merkezinin inşaatına ilişkin ihale açılmıştır. Söz konusu ihale, yeni hastanenin bina işleri ve yalıtım işlerini kapsamaktadır.

İhale duyurusunda, ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) indirilerek temin edilebileceği, projenin ihalesine katılması için aday tarafından 3,5 Milyon Fas Dirheminin (yaklaşık 343.460,51 ABD Doları) “Direction Régionale Centre Ouest à l’Agence Nationale des Equipements Publics” adına teminat olarak yatırılmasının gerektiği, projenin tahmini bütçesinin 245.960.520,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 24,13 Milyon ABD Doları) olduğu, sunulacak başvuruların içeriğinin kamu ihalelerine ilişkin 2-12-349 sayılı kararnamenin 27., 29. ve 148. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği; Fas’ta yerleşik olmayan şirketlerin ihale kanununa uygun olarak teknik dosyasını düzenlemesi gerektiği, Fas’ta yerleşik olan şirketlerin Ekipman Ulaştırma Lojistik ve Su Bakanlığınca verilen yeterlilik belgesinin aslına uygun nüshasını sunmaları gerektiği bildirilmiştir:

Sektör                                      Gerekli yeterlilik                                                             Sınıf

Secteur A: Construction  A4 : Travaux exceptionnels en béton armé pour bâtiment                S

Adayların elektronik olarak kamu ihaleleri portalı (www.marchespublics.gov.ma) üzerinden başvurmaları gerektiği, 12 Temmuz 2023 günü saat 10:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin zarfların açılacağı hususlarına yer verilmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda özet bilgilerine yer verilen ihaleye ilişkin dokümanların aşağıdaki linkten indirilmesi mümkündür.

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=714374&orgAcronyme=o8p