Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Bahreyn Krallığı 2023-2024 Bütçe Rakamları

Bahreyn hükümeti tarafından, 2023-2024 döneminde bütçe açığının tek haneli rakamlara düşürülmesi, finansal istikrar ile pozitif ekonomik büyüme arasında denge sağlanması ve ekonomik destek programlarının geliştirmesi yönündeki hedefler açıklanmıştır.

Yeni bütçeye ilişkin tahminler, 2023'te 0,5 milyar BD (GSYİH'nın -%3,1'i) ve 2024'te 0,2 milyar BD (GSYİH'nın -%1'i) açık; harcamaların ise 2023 yılında 3,62 milyar BD (2022 bütçesinden %1,5 daha yüksek) ve 2024 yılında 3,63 milyar BD (%0,2 artış) olması yönündedir.

Cari harcamaların 2021 ile karşılaştırılabilir seviyelerde tutulması hedeflenirken 2024'te %0,2'lik bir artış öngörülmektedir. Sermaye harcamaları BD 0.23 milyar ile sınırlandırılmış ve 2024 yılında 2023 yılına göre sabit kalması hedeflenmektedir. Bununla birlikte, hükümet tarafından 50 adet yeni ve tam olarak finanse edilecek altyapı projesi olduğu da açıklanmıştır. Ücretler, mal ve hizmet alımları ve diğer kalemlere ilişkin harcamaların ise 2024'te 2023'e göre% 3,9 artması hedeflenmektedir.

Diğer taraftan, Sitra rafineri kapasitesinin bu yıl % 42 oranında artarak 267 bin bpd'den 380 bin bpd'ye yükselmesine bağlı olarak 2024 yılında hidrokarbon gelirlerinde %12'lik bir artış beklenmekte; bütçe gelirlerinin 2023'te 3,1 milyar BD ve 2024'te 3,47 milyar BD (% 11,8 artış) olacağı tahmin edilmektedir.

 

Kaynak:

IMF Staff Completes 2023 Article IV Mission to The Kingdom of Bahrain

Ministry of Finance and National Economy - Kingdom of Bahrain (mofne.gov.bh)