Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Özbekistan: 2021'de İhracat Potansiyelini Artırmaya Yönelik Yeni Karar İmzalandı

14 Ocak 2020’de "Özbekistan Cumhuriyeti'nin 2021 yılında ihracat potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik tedbirler hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı imzalandı. Kararda bu yıl ihracat potansiyelini geri kazanma ve genişletme çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.

Bildirildiğine göre, 10 gün içinde "üreticiden tüketiciye" prensibine göre Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı'nın bölgesel şubelerinde daimi olarak faaliyet yürütecek bölgesel ihracat merkezleri kurulacaktır.

Ayrıca, İhracatı Destekleme Fonu tarafından ihracata yönelik ürünlerin üretimi için 100 milyon dolar tahsis edilecektir. 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren ihracatçı kuruluşlara ihracat öncesi finansman tahsis edileceği de açıklanmıştır.

Ayrıca, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yerel ihracatçıların yurt dışında ticaret evleri, ofis, ticaret ve depo binalarının açılması ve bakımı ile reklam kampanyalarının düzenlenmesi ile ilgili maliyetlerinin %50'si İhracatı Destekleme Ajansı tarafından karşılanacaktır. (Kun.uz)