Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yatırım ve Ekonomik Faaliyetlerde Devlet Kurumlarına Getirilen Vergi ve Harç Muafiyetlerinin Kaldırılmasına İlişkin

2023 Tarihli 195 Sayılı karara göre, Mısır Arap Cumuhuriyeti içinde uygulanan uluslararası anlaşmalara ihlal gertirmeksizin, askeri görevlere getirilen muafiyetler ve temel kamu hizmetleri sağlayan faaliyetler dışında Devletin idari departmanları, mahallî idare birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel bütçeli kamu kurum ve kuruluşları ile devlete ait kurum ve şirketlerin vergilerden muafiyet hükmü kaldırılmıştır.

Bahse konu karar resmi gazetede yayınlanmıştır.