Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Şehrin Girişimcileri İçin Devletle İşbirliğinin Yeni Kuralları Belirlenecek

Norma'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı 26.07.2023 tarih ve PP-236 sayılı "Taşkent şehrinde devlet ve ticari kuruluşlar arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği temelinde yatırım projelerinin uygulanması ve kentsel altyapının iyileştirilmesine ilişkin yasal deney yürütmeye yönelik tedbirler hakkında" Kararnameyi imzaladı.

1 Ekim 2023'ten itibaren:

 • - Devlet kurumlarının belediye mülklerine ilişkin veriler "Dijital Taşkent" programına yüklenecektir;
 • - Başkentte, belirli tesisler (burada listelenmiştir) temelinde 1 milyon dolara kadar olan "Tashkent Invest Şirketi" (bundan sonra Şirket) PPP projelerinin uygulanması için basitleştirilmiş prosedür getirilmektedir:
 • - PPP projelerinin konsept ve değerlendirme dokümanını geliştirmek yerine uygulama şart ve koşullarını belirleyerek PPP projelerinin uygulanmasına izin verilmektedir;
 • - PPP projesi üzerinde anlaşma yapma hakkı, E-auksion'da yapılan açık artırmanın sonuçlarına göre verilmektedir. Hakkın başlangıç değeri şehir hakimiyeti tarafından belirlenir ve elde edilen gelir Şehir Kalkınma Fonu'na aktarılır;
 • - Yeraltı mühendislik ağlarının geçtiği bölgelerde veya harici mühendislik ağlarının inşa edildiği koruma bölgelerinde PPP projelerinin uygulanmasına yetkili kurumlarla anlaşmaya varılması halinde izin verilmektedir.

Şirketin, kamu alımları çerçevesinde yaşam döngüsü sözleşmesi temelinde bir girişimci ile işbirliği içinde belirli tesislerin (ürünlerin) (burada listelenmiştir) inşaatından (geliştirme) işletmeye alınmasına ve daha sonra işletilmesine (destek) kadar tüm süreçlerde çalışma yapmasına izin verilir.

Bilgi için: Yaşam döngüsü sözleşmesi, yüklenicinin bir nesneyi tüm işletme süresi boyunca tasarlamayı, inşa etmeyi, bakımını yapmayı, işletmeyi ve bazı durumlarda imha etmeyi taahhüt ettiği bir anlaşmadır.

Hazır iş şeklinde izin ve proje belgelerine sahip arsaların açık artırmaya çıkarılması prosedürü de getirilmektedir.

1 Ocak 2024'ten itibaren:

 • - yeni tesisler tasarlanırken tesislerin kat sayısının bölgenin genel planı (ayrıntılı planlama projesi, master plan veya inşaat projesi) tarafından belirlenen parametrelerden en fazla 1,5 kat artırılması için izin verilmesi getirilmektedir;
 • - teknik su da dahil olmak üzere akan su ücretli olarak kullanılacaktır (Halk Temsilcileri Konseyi tarafından belirlenen belirli yön ve kategorilerdeki girişimciler hariç).

Belge ile aşağıdakiler onaylanmıştır:

 • - 2024-2030 yılları arasında Taşkent'in kanallar bölgesini iyileştirerek halka açık bahçeler ve dinlenme alanlarının oluşturulmasına ilişkin program (923.3 milyar sum değerinde toplam 46 nesne);
 • - Yatırım projelerinin uygulanması ve Taşkent şehrinin altyapısının iyileştirilmesi konusunda yasal deney yapılmasına ilişkin "Yol Haritası";
 • - Katı evsel atıkları ayırmak ve alternatif enerji üretmek için bir tesisin "Şehir çöplüğü" (Taşkent bölgesinin Akhangaran bölgesi) arazisinde inşaatı için bir önlem planının geliştirilmesi;
 • - Kapasitesi 20 kW'tan fazla olan elektrikli araçlar için operasyonel şarj istasyonları tarafından satılan elektriğe bir ek ücret koymayı ve bu fonları mühendislik ve iletişim ağlarının geliştirilmesine yönlendirmeyi amaçlayan yasal düzenlemelerin geliştirilmesi. (UzDaily.uz)

Kararı görüntülemek için: https://lex.uz/docs/6546421#6547516