Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Yatırım Kanununda Teşviklere Yapılan Yeni Eklemeler

2017 tarihli 72 sayılı Yatırım Kanununun Ek Teşvikler başlıklı 13. maddesinde aşağıdaki eklemeler yapılmıştır.

 

Yetkili bakanın onayıyla, projenin kurulması için tahsis edilen arazinin işletmeye alınmasından itibaren en fazla on yıl süreyle intifa harcından muaf tutulacaktır.

 

Bahse konu kanuna tabi projeler, yetkili bakanın önerisi üzerine Başbakan kararı ile altyapı, kamu hizmetleri ve altyapı kuruluş giderlerinin en fazla yüzde 50'si Kamu tarafından karşılanabilecektir.

 

2017 tarihli 72 sayılı Yatırım Kanununun Özel Teşvikler bölümüne eklenen mükerrer 11. maddesi aşağıda yer almaktadır. 

 

GAFİ (Yatırımlar ve Serbest Bölgeler Genel Otoritesi) kararıyla belirlenen kontrollere göre en çok on yıl süreliğine projenin elektrik, su, doğalgaz tüketim bedelinin en fazla yüzde 50'si Kamu tarafından karşılanabilecektir.

 

Yatırım projelerine ödenen verginin %35 ile %50 arası nakit olarak Maliye Bakanlığı tarafından 45 gün içinde iade edilir. bahsi geçen süre içinde ödenmezse Maliye Bakanlığı tarafından ceza ödenecektir. Ancak bu teşvikten faydalanabilmesi için yapılacak projenin faaliyete geçene kadar finansmanın en az %50sinin yabancı döviz kurundan olması ve 6 sene içinde başlaması şarttır.

 

En fazla 10 yıl süreyle teşviğe uygun olacak bölgeleri ve sanayi türleri, Yetkili Bakan,Sanayi Bakanı ve Maliye Bakanının ortak kararıyla Başbakanlık tarafından çıkarılan bir kararla belirlenecektir.