Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Petrol Rafinerileri İçin Azerbaycan'a İthal Edilen Makina/Ekipmanlara Uygulanan Gümrük Vergisi Sıfırlanmıştır

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 04/08/2023 tarih ve 264 sayılı Kararı ile (https://nk.gov.az/az/senedler/qerarlar/azerbaycan-respublikasinda-ixrac-idxal-emeliyyatla-7253) “Azerbaycan Cumhuriyeti'nde İhracat-İthalat İşlemlerinde Gümrük Vergi Oranları Hakkındaki Karar”da yapılan değişikliğe göre; Azerbaycan Enerji Bakanlığı'nın onay belgesine istinaden, büyük petrol rafinerilerinin (yıllık ham petrol işleme kapasitesi 3 milyon tondan az olmayan) onarım projeleri çerçevesinde ülkeye ithal edilen makine/ekipmanlara 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti getirilmiştir.