Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Norveç Ticaret, Sanayi ve Balıkçılık Bakanlığı, Kamu Alımlarında İklim ve Çevre Hususlarına Yapılan Vurguyu Güçlendiren Yeni Kurallar Kabul Etmiştir

Kamu sektörü yılda yaklaşık 740 milyar NOK tutarında mal ve hizmet satın almaktadır (SSB 2023). Kamu alımları kurallarında yapılan değişiklikler ile iklim ve çevresel mülahazaların sağlanmasına yönelik gereklilikler arttırılarak kamu sektörünün iklim ve çevre hususlarına daha fazla önem vermesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Yeni kurallar, tedarikin daha büyük ölçüde iklim ve çevre gereklilikleri göz önünde bulundurularak planlanması gerektiği anlamına gelmekte ve alıcılara planlama ve satın alma kararlarında mümkün olan en büyük çevresel faydayı sağlayan çözümler arama yetkisi vermektedir. İklim ve çevreye yapılan vurgunun yeni pazar fırsatları sağladığı ve Norveç'te sektörü güçlendireceğini belirtilmektedir. Değişen mevzuat kapsamında;

  • Arttırılmış iklim ve çevre gerekliliklerinin, tedarikin ekolojik ayakizini veya çevresel etkisini azaltması amaçlanmaktadır.
  • Ana kural, iklim ve çevre hususlarının en az yüzde 30 oranında ağırlıklandırılması gerektiğidir. Daha iyi bir iklim ve çevresel etki ürettiği açıksa, ağırlıklandırma, gereksinimler şartnamesinde iklim ve çevre gereksinimleri ile değiştirilebilir. Bunun, satın alma belgelerinde gerekçelendirilmesi beklenmektedir.
  • Tedarikin doğası gereği iklim ayak izine ve önemsiz düzeyde çevresel etkiye sahip olması durumunda gereklilikler uygulanmayacaktır. İstisnalar ihale belgelerinde gerekçelendirilmelidir.

Değişiklikler, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecektir. Norveç İdare ve Mali Yönetim Müdürlüğü (The Norwegian Agency for Public and Financial Management (DFØ)), değişikliklerin uygulanmasını kolaylaştıracak kılavuz ve örnekler hazırlayacaktır.

Değişen mevzuat için bkz: Regulations on changes to regulations on public procurement (procurement regulations), regulations on procurement rules in the supply sectors (supply regulations) and regulations on concession contracts (concession contract regulations)https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2023-08-01-1305

 

Kaynaklar: https://www.norskindustri.no/dette-jobber-vi-med/miljo/aktuelt/gjennomslag-for-klima-og-miljo-i-offentlige-anskaffelser/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/historisk-endring-na-skal-klima-og-miljo-vektes-minst-30-i-offentlige-anskaffelser/id2990427/