Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Devlet Kamu İşletmelerinin Yönetimine İlişkin Kanunu Kabul Etti

Sırp Hükümeti, Sırbistan Cumhuriyeti’ne Ait Kamu İşletmelerinin Yönetimine İlişkin Yasa Tasarısını kabul etti. Hükümet tarafından yapılan açıklamada; Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in girişimi sonucunda bir önceki yasa tasarısının meclis sürecinden çekildiği ve bunun yeni bir yasa tasarısı olduğu ifade edilmiştir. Hükümet tasarının kabul edilmesinin nedeninin mevcut kamu işletmelerinin özelleştirilmesi olmadığını, amacın daha iyi iş sonuçları elde etmek amacıyla bunların güçlendirilmesi, şirketleştirilmesi ve daha iyi yönetilmesi olduğunu belirtmiştir. Ayrıca özelleştirme konusunun doğal kaynaklar, genel kullanımdaki mallar veya kamu yararına olan mallar olamayacağının Özelleştirme Kanunu ile düzenlendiği de belirtilmiştir. Tasarı; kamu işletmelerini, Sırbistan Cumhuriyeti'nin ortak sıfatına sahip olduğu, yani temel sermayenin %50'sinden fazlasına sahip bir hissedar olduğu anonim şirketlere veya limited şirketlere dönüştürmeyi amaçlamaktadır. En önemli yenilikler merkezi mülkiyet yönetimiyle ilgili olup enerji alanındaki istisnalar dışında merkezi mülkiyet işlevini yerine getiren devlet idaresinin Ekonomi Bakanlığı olacağı belirtilmiştir.

Kaynak: Executive Newsletter Sırbistan