Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Kosova Cumhuriyetinde Tıbbi Ürünlerin Fiyatlarına Dair Kanun Yürürlüğe Girmiştir

Kosova Cumhuriyetinde Tıbbi Ürünlerin Fiyatlarına Dair Kanun 03/08/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bu kanunla, Kosova Cumhuriyeti'ndeki lisanslı toptan ve perakende ilaç distribütörleri için tıbbi ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

 

Yürürlüğe giren kanun kısmen, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlarının düzenlenmesine yönelik önlemlerin şeffaflığı ve bunların devlet sağlık sigortası sisteminin kapsamına dahil edilmesine ilişkin 89/105 EEC sayılı Direktif ile uyumludur.

 

Bahse konu kanuna ilişkin ayrıntılı bilgiye https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=79015 bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.