Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Belirli Tarım Ürünlerinin (Yem Ve Tahıl) Kırgızistan'Dan İhracatına 6 Ay Süre İle Yasak Getirildi.

Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 4 Eylül 2023 tarihli ve 443 sayılı Kararı ile 1214 90 900 0 ve 2302 Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) gümrük tarife pozisyonları altında yer alan yem (saman, kuru ot, karma yem, kepek ve tahıl yemi); 1003 10 000 0  AEB gümrük tarife pozisyonu altında yer alan arpa; 1006 10 100 0 AEB gümrük tarife pozisyonu altında yer alan pirinç ve 1004 10 000 0 AEB gümrük tarife pozisyonu altında yer alan yulafın Kırgızistan'dan ihracatı (yeniden ihracat, transit ve Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından sağlanan insani yardım hariç) 6 aylık süre ile geçici olarak yasaklanmıştır.

Karar, resmi yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Kaynak: https://economist.kg/novosti/2023/09/05/eksport-kormov-i-zlakov-iz-kyrghyzstana-pod-zaprietom-na-polghoda/ 

              https://www.gov.kg/ru/npa/s/4469

              https://online.toktom.kg/Toktom/DocumentNews/Text?documentCode=181116&editionCode=0&documentLang=rus&forPrint=false