Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Hükümet, Yeni İş Kanunu Değişikliklerini Kabul Etmiştir

Hükümet, İstihdam İlişkileri Kanunu'nda yapılan değişiklikleri kabul etmiştir. Yeni yasa AB direktifleri hükümlerine ek olarak kamuoyunda tartışılan taslakta yer alan birkaç çözümü de içermektedir. AB direktiflerinin ana hükümleri arasında 5 günlük ücretsiz bakım izni, işçilerin yılda bir kez sözleşmelerinde iyileştirmeler teklif etmelerine olanak tanıyan öngörülebilir çalışma koşulları ve inşaatta ödeme yapılmayan işçilerin maaşlarını projedeki yatırımcıdan talep edebilmeleridir. Diğer değişiklikler arasında ise işten çıkarma öncesinde verilen uyarının kötüye kullanılmasını önlemeyi amaçlayan hükümler; taşeron işçilerine yönelik iyileştirmeler ve izinli çalışanların ücretlerinin maaşlarının %70'inden %80'ine yükseltilmesi yer alıyor. Kanun ayrıca çalışanların mesai saatleri dışında iş telefonu aramaları ve diğer iletişimler nedeniyle rahatsız edilmemesini öngören bağlantıyı kesme hakkı ve şirketlerin bunu kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almakla yükümlü olmasına ilişkin değişiklik ve şiddet mağdurları için daha iyi koruma ve sendikalaşan çalışanlara koruma da getiriyor.