Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Slovenya Kamu Alımlarına İlişkin Resmi AB Bildirimi Almıştır

Avrupa Komisyonu, Slovenya ulusal mevzuatının kamu alımlarına ilişkin AB mevzuatı  ile uyumlu olmaması sebebiyle Slovenya'ya karşı ihlal prosedürü başlatmaya karar verdiğini açıklamıştır. Slovenya'nın endişeleri gidermek için iki ayı olduğu, aksi takdirde Avrupa Komisyonu tarafında ikinci bir bildirim gönderileileceği açıklanmıştır. Slovenya ihale prosedürlerine katılmakla ilgilenen ekonomik operatörlere eşit muamele edilmesi ve şeffaflık yükümlülüğüne saygı gösterilnemesini sağlayan kamu alımları direktifi, kamu hizmetleri sektörlerinde ihale direktifi ve imtiyaz sözleşmelerinin verilmesine ilişkin direktifi ulusal mevzuatına aktarmadığı gerekçesiyle bildirim almıştır. Avrupa Komisyonu, bunun yanı sıra mevzuatta belirlenen diğer sorunların, kamu görev ve hizmetleriyle ilgili sözleşmelerinde değişiklik yapılmasına izin veren, taşeronlaşmaya sınırlamalar getiren ve ihale makamının kurulduğu bölge menşeli belirli ürünler lehine doğrudan ayrımcılık getiren ulusal kurallar olduğunu belirtmiştir.