Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Spitsbergen İle İlgili Olarak 9 Şubat 1920 Tarihinde Paris’te İmzalanan “Antlaşma”ya Katılmamız Uygun Bulunmuştur

Türkiye'nin Spitsbergen Anlaşması'na katılmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 17 Ekim 2023 tarih ve 32342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmakla yürürlüğe girmiştir. Anlaşma’nın Türkçe metnine https://cdn.tbmm.gov.tr/KKBSPublicFile/D28/Y1/T2/WebOnergeMetni/adc454b6-81e7-447f-b73c-8d3a23a814f1.pdf bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Anlaşmaya göre, Svalbard’da yaşamak ve gelir getirici faaliyetlerde bulunmak isteyenlerin Norveç’in ilgili mevzuatı çerçevesinde yerine getirmeleri gereken önkoşullar bulunmaktadır. Bu bağlamda, Svalbard’a yerleşmeyi arzu eden kişilerin, Svalbard’da iş ve kalacak yerlerini Svalbard’a gelişlerinden önce ayarlamaları ve bu bilgileri çevrimiçi başvuru portalı üzerinden, teyit edilebilir şekilde, Svalbard Nüfus İdaresi’ne önceden iletmeleri gerekmektedir. Diğer taraftan, Svalbard’a ulaşım yalnızca Norveç üzerinden transit olarak mümkündür. Bu çerçevede, Svalbard’a seyahat için Norveç’e girişe imkan veren geçerli bir Schengen vizesi gerekmektedir.

Svalbard’a yerleşme ve gelir getirici ekonomik faaliyetlerde bulunma konusundaki tüm koşullara https://www.norden.org/en/info-norden/moving-or-travelling-svalbard bağlantısından ulaşılabilmektedir.

 

Kaynak

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231017-4.htm

https://www.norden.org/en/info-norden/moving-or-travelling-svalbard