Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Gümrük Vergi̇, Resi̇m ve Harçlarının USD Yeri̇ne Di̇nar İle Yapılması Hk.

IKBY Bakanlar Kurulu'nun 20.09.2023 tarihli ve 226 sayılı Kararı uyarınca 16.10.2023 tarihi itibariyle sınır gümrüklerinde vergi, resim ve harç ödemelerinin tamamının Irak Dinarı (IQD) ile yapılacağı ve USD ile ödeme yapılması uygulamasına son verildiği bilgisi alınmıştır. Ayrıca bahse konu Kararda tüm kamu krum ve kuruluşlarının düzenlemeye uyması ve ödemelerde Irak Dinarı yerine USD kullanılması gerektiği, sınır geçişlerindeki ödemelerde yapılacak ihlallerin cezaya tabi olacağı belirtilmektedir. 

Bu kapsamda, ticaret erbabımızın ve firmalarımızın; Irak Merkez Bankası'nın resmi döviz satış kurunun 1 USD = 1.320 IQD olduğu ancak serbest piyasada 1 USD 'nin yaklaşık olarak 1.600 IQD olduğu hususlarını göz önünde bulundurarak ticari faaliyetlerini yürütmesinde ve gümrük vergilerinin ödenmesinde kur oranlarına dikkat etmelerinde fayda olacağı değerlendirilmektedir.